Obec získala dotaci na nákup a instalaci fitness prvků

Projekt: Polnochrcický relaxační lesní koutek

Popis projektu: Cílem našeho projektu Polnochrčický relaxační lesní koutek je vytvoření rekreačního prostoru na okraji lesa, který by měl sloužit nejen k odpočinku a relaxaci, ale zároveň by umožnil sportovní vyžití.

Číslo projektu: 18/001/19210/120/099/003068

Výše dotace: 372 995 Kc

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

Program: Program rozvoje venkova

Název operace: Neproduktivní investice v lesích

Cíl operace: Zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa. Výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních a fitness prvků apod.

Předpokládaný termín dokončení projektu: 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem v rámci Operačního programu Program rozvoje venkova.