Kulturní akce a tradice

Rybářské závody – spojeny s posvícením – září

Polnochrčická neckiáda – vždy poslední sobotu v měsíci červenci

Posvícenská zábava – první týden v měsíci září  původně se posvícení slavilo na sv. Havla, tj. v polovině října.V září na svátek sv. Panny Marie se začalo posvícení slavit až poté, co byl postaven taneční sál v domě č. 8. Na první taneční zábavě tam hrála Kmochova kapela s osobním řízením kapelníka Kmocha.

Mikulášská nadílka pro děti

Adventním setkání a vystavení betlému

Kulturní památky

Kulturní památkou obce Polní Chrčice je kaplička Nejsvětější Trojice z roku 1878. Nedaleko ní je pozoruhodná neobarokní kaple Zasvěcení Panny Marie z konce 19. století (pozdější úprava).

V dolní části obce byl 5. května r. 1889 postaven dřevěný kříž, který Polním Chrčicím daroval Arnošt z Hohenlohe Schillingstürsen. V současnosti stojí na tomto místě kovový kříž.

Významná osobnost

Významnou osobností narozenou v Polních Chrčicích byl malíř a výtvarník Alva Hajn (3.7.1938 – 3.8.1991).

Výletní místa

Na výlet se do okolí můžete vypravit na vrch „Kostelík“, kde je nádherný rozhled po krajině nebo na tzv. Velký kopec do obory „Stráň“ s daňčí zvěří. Případně si můžete zpestřit výlet výstupem na rozhlednu umístěnou pod „Velkým kopcem“