Informace poskytnuté na základě žádostí podle § 5 odst. 3 z. č. 106/99 Sb.