Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název: Obec Polní Chrčice
2. Důvod a způsob založení: Obec Polní Chrčice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3. Organizační struktura: Samospráva
Zastupitelstvo – 7 členů
Státní správa
Ing. Vokál Miloslav – starosta
Jakub Záhora – místostarosta
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Polní Chrčice
Polní Chrčice č.p.55
28002 Kolín
e-mailem: obecni.urad@polnichrcice.cz
ID datové schránky: urga7ui
Telefon: +420 321 798 331
úřední hodiny Obecního úřadu v Polních Chrčicích
Každé úterý a čtvrtek: 18.00 – 19.00 hod
5. Případné platby můžete poukázat: Komerční banka Kolín
č. ú. 23127-151/0100
6. IČO: 00473731
7. DIČ: neuvedeno
8. Rozpočet: Rozpočet 2013
Rozpočet 2012
Rozpočet 2011
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání: Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky: Opravné prostředky
12. Formuláře: neuvedeno
13. Návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu v Polních Chrčicích.
14. Nejdůležitější předpisy: Nejdůležitější právní předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.
16. Licenční smlouvy: V současné době nejsou obcí Polní Chrčice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010