Zastupitelstvo obce


Počet členů: 7

Starosta obce: Ing. Miloslav Vokál

Místostarostka: Jana Kučerová

Ostatní členové:

  • Jakub Záhora – předseda finančního výboru
  • Petr Javůrek – předseda kontrolního výboru
  • Aleš Hrůza – člen zastupitelstva
  • Mgr. David Záhora – člen zastupitelstva
  • Tomáš Holan – člen zastupitelstva

Pravidelná zasedání: zpravidla poslední čtvrtek v měsíci

Všechna zasedání jsou veřejná!