Zastupitelstvo obce


Počet členů: 7

Starosta obce: Ing. Miloslav Vokál

Místostarosta: Jakub Záhora

Ostatní členové:

  • Lukáš Steklý – člen zastupitelstva
  • Martin Böhm – člen zastupitelstva
  • Tomáš Holan – člen zastupitelstva
  • Lukáš Vokál – člen zastupitelstva
  • Štěpán Krüger – člen zastupitelstva

Pravidelná zasedání: zpravidla poslední čtvrtek v měsíci

Všechna zasedání jsou veřejná!