Obec Polní Chrčice získala dotaci na mechanizaci na obhospodařování travnatých ploch

  

Projekt: Mechanizace na obhospodařování travnatých ploch

 Popis projektu: Projekt „Mechanizace na obhospodařování travnatých ploch“ spočívá v zakoupení mechanizace na obhospodařování travnatých ploch k výrobě sena na píci v obci Polní Chrčice. Pořízením menší mechanizace očekáváme zefektivnění práce k výrobě sena na píci. Šetrnější přístup k okolní přírodě. V další řadě očekáváme snížení finančních nákladů při výrobě sena na píci. Stroje si obec nebude muset pronajímat a zemědělská výroba obce nebude závislá na jiných subjektech. Lze také očekávat vyšší zisky z prodeje sena na píci, což pomůže rozpočtu obce.

Číslo projektu: 18/001/19210/120/099/003057

Výše dotace: 400 116  Kč (50 %)

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

Program: Program rozvoje venkova

Název operace: Zemědělství

Cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Termín dokončení projektu: jaro 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem v rámci Operačního programu Program rozvoje venkova.

Kronika obce Polní Chrčice od r. 1956

Zdigitalizovaná kronika naší obce je k prohlédnutí na tomto odkazu Státního oblastního archivu Praha:

 

http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchArchivaliePage?1

 

Pokud odkaz nebude fungovat, cesta je tato: do políčka „lokalita“ vypište Polní Chrčice a stiskněte příkaz „vyhledat“. Nabídne se Vám  řádek „Polní Chrčice: kronika obce do roku 1956“. Na konci řádku je rubrika „snímky“ a pod tím číslo 106. Toto číslo rozklikněte, tím se dostanete přímo na skeny.