Kandidátní listiny  ve volbách do zastupitelstev obcí se podávají nejpozději  31. července 2018 do 16.00 hodin příslušnému registračnímu úřadu.

Zájemci o kandidaturu do zastupitelstva obce najdou veškeré informace o podmínkách a lhůtách pro podávání kandidátních listin a vzory dokumentů na odkazu

 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-2018