Svoz odpadu se uskuteční v sobotu na cestě u bývalého JZD