Fotografie č. 2

Tištěnou fotografii ve formátu A4 si můžete vyzvednout u Jany Kučerové – tel. 604 253 881