Starší, zejména osamělí obyvatelé obce, kteří nemají možnost si jinak zařídit nákup životních potřeb a ochranné roušky, mohou požádat o pomoc obecní úřad.

– Volejte tel. 724 180 477 – starosta Ing. Miloslav Vokál