Ve dnech 13. – 15. listopadu včetně je obecní úřad uzavřen.