Vážení spoluobčané,

v rámci dotazníkového šetření se Vás ptáme, jak se vám žije v našem regionu a jaké potřeby a problémy v území vnímáte. Cílem je tyty potřeby zmapovat a přenést je do nové Strategie MAS Zálabí pro období 2021-2027. Tento dokument pomůže našemu regionu získávat finanční prostředky z dotačních programů EU.

Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut času a je dobrovolné.

Ing. Nikola Bendáková
Manažer MAS Zálabí, z. s.

Odkaz na dotazník naleznete zde:
https://forms.gle/UMQvGbT9ghWU1y2g7