BIO ODPAD

BIO ODPAD

Svoz bioodpadu začne v úterý 12. 4. 2016.

Následně každý lichý týden v úterý.

Z důvodu orientace svozové posádky musí být nádoby hnědé barvy a označeny nálepkou BIOODPAD. Bez nálepky nádoby nevyváží.

Komunální odpad se bude vyvážet v sudé týdny v úterý.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanům, že svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne dne 14.11.2015 od 10: 00 do 10:30 u rybníka.

Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory, zářivky, ledničky.
Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.

!!!NEVOZTE DO SBĚRU!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy (asfalt), eternit