Svoz popelnic s plasty

R O Z P I S   S V O Z U PLASTOVÝCH POPELNIC  2017-2018

Středa             29. listopadu

Středa             27. prosince

Středa             24. ledna

Středa             21. února

Středa             21. března

Uzavírka Choťovice – výlukový jízdní řád linky 230026

230026 od 22.11.2017 VYL

V souvislosti s uzavírkou silnice mezi obcemi Žehuň a Choťovice, bude od středy 22.11.2017 vyhlášen na lince 230026 Kolín-Choťovice-Žíželice 
výlukový jízdní řád, kde je zohledněna objízdná trasa přes obce Polní Chrčice a Dománovice. 
Jízdní doba mezi zastávkami Žehuň a Choťovice je navýšena o 15 minut a některé spoje jsou časově posunuty, aby byly zachovány požadované dojezdy do cílových 
stanic, případně je zohledněn oběh autobusu. Předpokládaná délka trvání uzavírky je 20.12.2017.
Děkujeme za pochopení.
Za OAD Kolín Ing. M.Pípal