Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanům, že svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne dne 30. 5. 2015 od 10:00 do 10:30.

  • Nebezpečný odpad: pneumatiky (osobní a bez disků), barvy, laky, autobaterie, monočlánky, léky, oleje, kyseliny, louhy – v původních obalech, obaly od barev, mastné hadry, televize, počítače, monitory zářivky, ledničky.
  • Velkoobjemový odpad: matrace, linoleum, hadry, koberce, kočárky, starý nábytek, lyže, kola, umyvadla, WC mísy, zrcadla.

!!!NEVOZTE DO SBĚRU!!! Stavební suť, kovový šrot, biologický odpad, sudy (asfalt), eternit

Svoz bioodpadu

Oznamujeme občanům,že první svoz bioodpadu bude v úterý dne 7. 4. 2014. Následně každý lichý týden v úterý. Svoz komunálního odpadu probíhá v sudé týdny. Dále upozorňujeme občany, že bioodpad bude svážen pouze z hnědých popelnic označených nálepkou bioodpad.

Poplatky – svoz odpadu, psi

Oznamujeme občanům, že dne 1.2.2015 bylo zahájeno vybírání poplatků dle obecně závazných vyhlášek č. 1/2013 a č. 2/2010 a to hotově v úředních hodinách obecního úřadu – každé úterý a čtvrtek od 18:00 – 19:00, nebo bezhotovostně. Podrobné informace také v tomto souboru poplatky 2015, kde naleznete i číslo účtu obce. Výběr bude ukončen 31.3.2015.