BIO ODPAD

BIO ODPAD

Svoz bioodpadu začne v úterý 12. 4. 2016.

Následně každý lichý týden v úterý.

Z důvodu orientace svozové posádky musí být nádoby hnědé barvy a označeny nálepkou BIOODPAD. Bez nálepky nádoby nevyváží.

Komunální odpad se bude vyvážet v sudé týdny v úterý.