Svoz popelnic s plasty

R O Z P I S   S V O Z U PLASTOVÝCH POPELNIC  2017-2018

Středa             29. listopadu

Středa             27. prosince

Středa             24. ledna

Středa             21. února

Středa             21. března

Kronika obce Polní Chrčice od r. 1956

Zdigitalizovaná kronika naší obce je k prohlédnutí na tomto odkazu Státního oblastního archivu Praha:

 

http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchArchivaliePage?1

 

Pokud odkaz nebude fungovat, cesta je tato: do políčka „lokalita“ vypište Polní Chrčice a stiskněte příkaz „vyhledat“. Nabídne se Vám  řádek „Polní Chrčice: kronika obce do roku 1956“. Na konci řádku je rubrika „snímky“ a pod tím číslo 106. Toto číslo rozklikněte, tím se dostanete přímo na skeny.