Adresa obecního úřadu

Polní Chrčice 55
280 02 Kolín 2

Telefonní kontakt

Obecní úřad: 321 798 331
Starosta: 724 180 477

Webové stránky


Volby do zastupitelstev obcí – podmínky

Kandidátní listiny  ve volbách do zastupitelstev obcí se podávají nejpozději  31. července 2018 do 16.00 hodin příslušnému registračnímu úřadu. Zájemci o kandidaturu do zastupitelstva obce najdou veškeré informace o podmínkách a lhůtách pro podávání kandidátních listin a vzory dokumentů na odkazu   https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-2018